Persebaran
Persebaran Zona
76
325
Persebaran Menara
44
126
176
120
87
115
27
37
5
24