Persebaran
Persebaran Zona
76
325
Persebaran Menara
46
183
178
130
101
63
27
37
5
26
41
6
5